På beboermødet den 17. april 2018 blev der valgt ny formand, da Nanna Nielsen valgte at trække, så hun havde tid til at passe sit arbejde. Vi siger hermed tak til Nanna for hendes store indsats for bestyrelsen og Valhøjparken. Nedenfor kan du se din nye bestyrelse.

 

 

 

Sisse Tvede

Formand

Sisse blev valgt på beboermødet 17. april 2018 for to år.

Ilse Pedersen

Ilse Pedersen

Næstformand

Valgt som suppleant 30. oktober 2012 - på valg ved afdelingsmødet april 2013.
Valgt til bestyrelsen 17. april 2013 - senest valg til bestyrelsen 17. april 2018.

Ilse står for de grønne områder og legepladserne.

Vagn Pedersen

Vagn Pedersen

Kasserer

Valgt  17. april 2013.
Vagn har tidligere siddet i bestyrelsen, ligesom han har arbejdet som ejendomsfunktionær i Rødovre Boligselskab

Vagn Pedersen blev senest valgt ind i bestyrelsen april 2017, og sidder til 2019.

Justyna Bienkowska

Justyna blev valgt som 1. suppleant på det ekstraordinære beboermøde 12. november 2013. Hun er siden blevet valgt som bestyrelsesmedlem, senest i 2018, og er altså på valg i 2020.

Justyna står for de grønne områder og legepladserne.

Morten Veile

Morten Veile er valg som suppleant på afdelingsmøde april 2015 og april 2016

På afdelingsmøde 25 april 2017 blev Morten valgt til bestyrelsen

Ruhsan Okutan

Ruhsan blev valgt som 1. suppleant på mødet i april 2018 og sidder for et år.

Hun står for det sociale udvalg, der blandt andet skal komme med forslag til fester, arrangementer og andet.

Per Kahlen Hansen

Per blev valgt ind på mødet i april 2018 som 2. suppleant for et år.

Han står for det redaktionelle.

Kontakt bestyrelsen

Du kan skrive til bestyrelsen på følgende adresse: valhojparken@gmail.com

Træffetid for bestyrelsen

Bestyrelsen har lokale i 64A, kld., hvor vi også har en postkasse.

Vi har endnu ikke kunnet afse tid til en egentlig træffetid, men det vil komme så snart, der bliver tid til det.

Du kan skrive til bestyrelsen på denne adresse  valhojparken@gmail.com

Vedtægter For Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Kapitel 4 - Afdelingernes ledelse

§13
Stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen, disses ægtefæller, registrerede partnere, hermed sidestillede personer, de førnævntes hjemmeboende børn over 18 år og øvrige myndige medlemmer af husstanden over 18 år, i den pågældende afdeling.

Stk. 6. Valgperioden for medlemmer i afdelingsbestyrelsen er 2 år. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Formanden afgår hvert andet år. Af de øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert andet år. Afgangsordning bestemmes ved lodtrækning for medlemmer, der afgår samtidigt, i øvrigt bestemmes afgangsordenen ved den rækkefølge, hvori de pågældende medlemmer er valgt. Genvalg kan finde sted. Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid afsættes af et ordinært eller et ekstraordinært afdelingsmøde.

§17
Stk. 7. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.