Affaldsskakter

Affaldsskakten i opgangen er nu lukket.

Fra den 23. marts 2015 skal du ned med dit affald i gården,

Der er stillet nye containere hvor du nu skal sortere dit affald

 

De nye affaldscontainere

OBS!!!

Ny affaldsordning i Rødovre Kommune

Vi starter den 23. Marts 2015 med det helt nyt affaldssystem med beholdere, som gør det enkelt at sortere plast, papir, glas, metal, bio- og restaffald.

Du kan læse meget mere om den nye affaldshåndtering på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Du vil også kunne læse om, hvad det vil betyde for Valhøjparken.

Affald 
Affald må kun anbringes i de opstillede containere. Større 
ting, som møbler med fjedre og springmadrasser, Elektronik og hårde hvidevarer, Stort jern og metal, skal på containerpladsen. Husk at sortere dit affald efter de skilte der står på containerpladsen.