Priser for udlejning

Udlejning af Beboerlokalet 2012-2013
Mandag-Torsdag Kr. 200.-
Weekend (Fredag-Søndag) Kr. 500.-
   
Depositum Kr. 500.-

Regler for beboerlokalet

(det er IKKE et selskabslokale)

 1. Lokalet må kun lånes af Valhøjparkens beboere, som selv skal være til stede. Der må højst være 25 personer i lokalet (brandmyndighederne). Lejeren er erstatningspligtig for alle skader på lokalet, inventar og service. Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer tegnestifter tape o.l. på vægge, gulve, borde, døre, loft, lamper og malerier. Ituslået service skal stilles på køkkenbordet. Ekstra rengøring eller ødelagt inventar fratrækkes i depositummet.
 2. Rummet bestilles på Ejendomskontoret og her betales leje og depositum også, og nøglen udleveres dagen før i kontortiden.
 3. Dagene søndag - mandag - tirsdag - onsdag - torsdag skal musikken slukkes senest kl. 21.00, og rummet forlades kl. 22.00. Lyset kan først tændes kl. 7.00.
 4. Dagene fredag og lørdag skal musikken stoppes kl. 24.00 og rummet forlades. Lyset kan først tændes kl. 7.00 og slukker igen kl. 00.30.
 5. Der må ikke medbringes eget musikanlæg.
 6. Al unødig støj i og ovenfor kælderen frabedes. Vis hensyn til de andre beboere.
 7. Husk selv at medbringe håndsæbe, opvaskemiddel, wc-papir, køkkenrulle, viskestykker, karklude og håndklæder.
 8. Der skal fejes og vaskes gulv i lokalet og på toiletterne, tjek kældergangen for affald. Borde og stole aftørres og stolene sættes op på bordene (se billede i Håndbogen for beboerlokalet, står i lokalet). Husk at tømme opvaskemaskinen og rengør den. Komfur, ovn, køleskabe og kaffemaskine rengøres. Affald skal sættes ved affaldsrummet ved kældernedgang mellem 78a-78b. Flasker skal i glascontaineren. Tomme øl/sodavandsdåser skal i en klar sæk og stilles i buret med Jern i containergården.
 9. Det er ikke tilladt at ryge i lokalet, ej heller i kældergangen. Hvis der kommer brændemærker i gulvet (linoleum), kommer lejer til at betale for at få svejset et nyt stykke på (det koster ca. 4500,00 kr., så tjek gulvet inden du tager lokalet i brug).
 10. Hvis der ikke er gjort ordentligt rent, vil der blive sat rengøringsfolk på, som lejer kommer til at betale. Det samme gælder, hvis der har været røget i lokalet.
 11. Overtrædelse af reglerne, eller hvis der kommer klager, kan medføre at lokalet fremover ikke kan lånes.
 12. Nøglen skal retur og lægges i postkassen ved ejendomskontoret. Depositummet kan afhentes første onsdag efter udlånsdag, hvis dette er en hverdag.