Husorden

Cykler og knallerter 
Cykling og knallertkørsel på gangstier og øvrige 
fællesarealer er ikke tilladt. Cykler, knallerter og lignende 
må ikke hensættes op ad mure, buske eller anbringes i 
opgangene. Der findes cykelgarage ved parkeringspladsen. 
Denne er forbeholdt personer, der har svært ved at 
komme i kælderen. Der findes også en knallertgarage. 
Nøgle til cykel- og knallertgarage udleveres mod betaling af 
depositum af ejendomskontoret. Kun beboere i 
Valhøjparken må benytte garagerne. Den udleverede nøgle 
må ikke overdrages til andre. 

De gammele skrallerum som ligger for enden af din blok(ned mod carport) er nu lavet om til cykel og barnevognsrum din brik passer til din blok.