Debatsiden er et forsøg på at lodde stemningen blandt beboerne i Valhøjparken om forskellige emner.

Affaldshåndtering

Til april 2013 skal vi til at tænke os lidt mere om, når vi sorterer vores affald. Rødovre kommune indfører ny affaldsordning, og det medfører nye regler i boligselskaberne.

Formand for afdelingsbestyrelsen i Valhøjparken Åge Olsen redegør her for, hvilke planer og initiativer, der er på tegnebrættet, og hvordan vi evt. i Valhøjparken skal håndtere vores affald i fremtiden.

Nyt affaldssystem i Valhøjparken

Da Rødovre Kommune har besluttet at indføre nyt affaldssystem, er vi i Valhøjparken og afdelingsbestyrelsen nødt til at reagere hurtigt. Det har vi så gjort ved at bruge nogle møder på, at diskutere de foreløbige ideer der har været til hvordan det kunne indføres i Valhøjparken.

Vi startede med at sende en klage til kommunen over det meget korte varsel der er blevet givet til at indføre et helt nyt affaldssystem og samtidig ansøge om at vente til d. 1. august 2013 med at indføre det nye system.

Dette har vi valgt dels for at evt. udgifter vil følge vores regnskabsår og samtidig give beboerne mulighed for at give deres mening til kende. Kommunen har ikke svaret endnu, men har givet udtryk for, at boligforeninger der ikke er klar til at starte d. 29/4 får udsættelse.

Vi er endt med at vi vil foreslå 2 løsningsforslag samt lukke for affaldsskakterne med det samme, da det alligevel indenfor en overskuelig fremtid vil ske for alle.
Affaldsskakterne vil vi lukke, da de kun vil kunne bruges til 1 slags affald, nemlig restaffald (restaffald er det affald, der ikke  er bio, plast, glas, papir eller papaffald). Da vi alligevel skal ned med bioaffald, plastaffald og alle de andre ting, mener vi godt at vi ligeså godt kan tage restaffaldet med ned med det samme.

Endvidere vil en lukning af skakterne give en besparelse på 60 – 80.000 kr. årligt.

Der er på beboermøde den 17. april 2013 vedtaget at vi lukker skakterne

Egen hjemmeside

Det er kommet frem på flere afdelingsmøder, at kommunikationen i Valhøjparken har været svingende. Et af stederne det har haltet, har været på hjemmesiden, der kører under Boligkontoret. Det prøver vi nu at rette op på, ved at lancere en hjemmeside med mere fokus på debat samt alle de informationer, det kan være nyttigt at have samlet "under een hat", som Rødovre-borgerne lærte at sige for mange år siden.

Hjemmesiden under Boligkontoret vil fortsat eksistere og blive opdateret som hidtil. Det er den officielle indgang for boligsøgende, og det er via Boligkontoret, at al relevant materiale om rettigheder, forpligtelser og andet udgår fra.

Vi vil dog lægge så meget som muligt af love, regler, vedtægter, bestemmelser osv. op på denne side, så vi kan følge med på det lokale plan.

Derudover vil vi prøve at guide alle beboerne - nye som gamle - rundt i afdelingen. Der er mange ting at holde styr på, når 215 lejemål skal leve sammen og have det godt.

Kig rundt på hjemmesiden - hvad synes du om det, du ser? Kan det laves om/bedre? Har du lyst til at bidrage med indhold eller med at vedligeholde hjemmesiden?

1 kommentar(er)

Skriv din kommentar her

Skjul kommentarer
2018.02.05 Skrevet af Vagn Pedersen
Hej Per
Dette er en prøve fra vagn