Afdelingsbestyrelsen vil gerne byde læserne velkommen til et nyt forsøg på at skabe en lille avis. Avisen, som bliver omdelt til alle beboere, vil også kunne læses her på hjemmesiden som en pdf-fil. Klik til højre på skærmen.

Skriv hvis du har noget på hjertet

Begynderfejl i Den lille Avis

Vores nye, lille avis har allerede opbygget en fast, men også kritisk læserskare. Og den første fejl er allerede opdaget. Vi iler med en rettelse.

I det lille opslag "Trapper og gange" på side 4 står der, at man ikke må stille bl.a. rollatorer på trapper og i gange. Netop rollatorer og eventuelle andre hjælpemidler til handicappede har særstatus, og der kan dispenseres fra reglerne. Det gør vi selvfølgelig i Valhøjparken i det omfang det er muligt - og det er det stort set altid. De rollatorer, der i øjeblikket står i opgangene er der dispenseret for.