Vaskeri

Benyttelse af vaskeri

Læs mere om vaskerireglerne, åbningstider, orden og reservationer i vaskekældrene.

Legepladser

Til vores yngste beboere

Se billedgallerier af vores tilbud til næste generation af skatteborgere.

Parkering

Regler for parkering

Læs mere om parkeringsregler, carporte, parkeringsbåse, på- og aflæsning og andet.

Cykler/knallerter

Regler for cykler og knallerter

Læs mere om reglerne for cykling på fællesarealer, parkering og knallerter.

Affald

Affaldshåndtering

Læs mere om, hvordan du skal håndtere dit køkkenaffald og alt det andet, du vil smide ud.