Husorden

Afdeling 702-01 Valhøjparken.
Vedtaget på afdelingsmødet den 29. april 2014

Boligtageren har med sin underskrift på lejekontrakten forpligtet sig til at følge de pågældende bolig- og lejelove, herunder den for afdelingen gældende husorden. Lejligheden må kun benyttes til beboelse af husstandens medlemmer i overensstemmelse med lejekontrakten.Tilsidesættelse af nærværende husorden er derfor at betragte som misligholdelse af lejemålet. Gentagne overtrædelser eller grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre ophævelse af lejemålet. Ved overtrædelse af sundhedsvedtægten, politivedtægten og til enhver gældende lov må beboerne selv stå til ansvar herfor og holde boligselskabet skadesløs.