Udvalg i Valhøjparken

Bestyrelsen mener, at det er formålstjenligt at inddrage så mange beboere som muligt i det daglige arbejde i Valhøjparken. Derfor foreslår vi at der nedsættes en række udvalg, der kan hjælpe bestyrelsen og virke til glæde for alle beboere.

Festudvalg

Til trods for meget kort forberedelsestid, fik vi i bestyrelsen sidste år arrangeret en juletræsfest for børnene og en pensionist-julefest.
Til festerne og efterfølgende modtog vi mange positive tilkendegivelser, hvilket er rigtig dejligt.

Vi i bestyrelsen ønsker flere lignende arrangementer, såsom grillfest, fastelavnsfest m.m. Desværre har vi ikke de nødvendige ressourcer tidsmæssigt, og derfor opfordrer vi beboerne til at stifte et festudvalg.

Hvad er et festudvalg?

Vedtægter For Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Kapitel 4 - Afdelingernes ledelse

§ 16
Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

Festudvalgets sammensætning For at dine erfaringer og udvalgets samarbejde skal have en chance, indgår medlemmerne i udvalget af en periode på min. 2 år. Det sammensættes af 6 personer, hvoraf halvdelen hvert år efter afslutningsfesten kan vælge at blive udskiftet – så bibeholdes der erfaringer fra 3 personer osv. Nye emner til udvalget rekrutteres direkte af udvalgets medlemmer, via hjemmeside, hjælp fra bestyrelsen mv.
Festudvalgets rammer Inden hver fest vil udvalget sammen med bestyrelsen finde frem til rammen for den kommende fest mht. budget og evt. indhold. Bestyrelsen sørger for at booke lokaler.
Hvad skal du? Indgå i et festudvalg og bare have lysten til at bidrage med 'et eller andet' for at få en fest arrangeret. Udvalget skal selvfølgelig fungere som et team, hvor forberedelser, fest og oprydning skal gå op i en højere enhed.
Personlige kvalifikationer Du kan lide at organisere og syntes det er sjovt at lave gode fester til glæde for dig selv og for andre.
Vi forventer Du skal regne med at bruge tid på, at tilrettelægge festen sammen med de andre i udvalget. Her finder man så ud af hvem, der gør hvad mht. indkøb, bestilling af mad, valg/indkøb af oppyntning, musik osv.
Du får hjælp af resten af festudvalget, hvor der altid indgår min. én fra bestyrelsen. Klubben har mange erfaringer, lister over min. indkøb og beholdninger af drikkevarer og glas mv.
Hvad får du ud af det? Du er med til at bestemme, hvordan festerne skal være, og dermed glæde en masse beboere. Du bliver 'belønnet' med gratis mad og drinkskuponer. Du får hurtigt en større omgangskreds blandt beboerne, og dermed bliver det sjovere for dig at deltage i arrangementer.
Hvad gør du nu? Du kontakter afdelingsbestyrelsen.