Benyttelse af vaskeri

Der kan vaskes fra kl. 6.00 til 21.00.
Der kan bestilles vasketure en måned frem.

Der kan ikke reserveres tid til tørregård, centrifuge, rulle og tørretumbler. Centrifuge kører uden betaling.

Tørrerummene følger vaskemaskine nr. 3.
Vasketid kl. 9.00 har tørrerum nr. 1 fra kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00.
Vasketid kl. 18.00 har tørrerum nr. 2 fra kl. 18.00 til næste dag kl. 18.00.


Vaskevognene må kun benyttes til transport af tøj til tørrerummene, og skal straks efter brug stilles tilbage i vaskerummet.

Alle maskiner skal efterlades rengjorte ved vaskens afslutning.

Fejl ved maskinerne skal meddeles funktionærerne.


Efter kl. 21.00 er strømmen til maskinerne afbrudt. Maskinerne kan herefter ikke åbnes.
Forsøg på at åbne maskinerne medfører skader. Den enkelte lejer vil blive gjort ansvarlig for reparationen.


Det er en betingelse for at denne vaskeordning kan fungere, at alle tider og regler nøje overholdes. Man gør derfor opmærksom på, at man udsætter sig for inddragelse af vaskelåsene, såfremt reglerne overskrides.


Maskinerne skal være startede senest 15 min. efter bestilt tid, da den ellers står til fri disposition.


Vaskeriet er kun til rådighed for ejendommens beboere.

 

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
06.03.2006

Husorden

Vedtaget på afdelingsmødet den 29. april 2014

Vaskeri
Kun lejerne i afdelingen har adgang til at benytte vaskerierne. Børn under 15 år må ikke betjene maskinerne.
Gulvtæpper og løbere må ikke vaskes i vaskemaskinerne.

Tørring af tøj kan fortages som følger:

- I vaskeriernes tørretumbler eller tørrerum.
- På altaner under rækværkshøjde.
- På de udendøres tørresnore.  

Tørrerum
Rummene afleveres i ryddelig stand.

Tøj og andre genstande må ikke udhænges fra vinduer eller altaner.
Det er tilladt at lufte sengetøj, når dette sker før kl. 10.00.